Nghiệp vụ vé

June 16, 2018

NGHIỆP VỤ VÉ, HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADC NGHIỆP VỤ VNA 1. Dat cho theo Branded Fare, hoan toan tren VN 2. Dat cho theo Flight Availability, chuyen bay VN va hang khac 3. Sua doi, bo sung PNR 4. Tinh gia cho cap thanh pho_chua co PNR 5. Tinh gia cho hanh trinh tu PNR_tinh gia va [...]
Nghiệp vụ vé