Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2019

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.BÍCH NGỌCnguyenngoc.vietan68720904.26.1368
3MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
4MS.HỒNG PHƯỢNGlive:178290657a9975af770961.262.444
5MS.BÍCH NGỌCnguyenngoc.vietan68720904.26.1368
6MS.HỒNG PHƯỢNGlive:178290657a9975af770961.262.444
7MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
CNMS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, PHƯỢNG| TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: VIỆT

 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán