Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2020

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
3MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
4MS.GIANGlive:tragiang_5720943.09.1232
5MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
6MS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579
7MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
CNMS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, HOÀI| TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: HƯNG

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán