Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2022

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MR. THẮNGvietancskh7@gmail.com730967.34.0766
3MS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579
4MS.GIANGlive:tragiang_5720943.09.1232
5MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
6MR. THẮNGvietancskh7@gmail.com730967.34.0766
7MS.GIANGlive:tragiang_5720943.09.1232
CNMS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: VIỆT| TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: THẮNG

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận kế toán