Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2020

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.MAI HOÀImaihoaivietan730372.098.031
3MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
4MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan 79098.940.9689
5MS.GIANGlive:tragiang_5720943.09.1232
6MS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579
7MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
CNMS.THÚY LANthuylan.vietan70097.284.9579

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, HOÀI| TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: HƯNG

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán