Blog

June 16, 2018

NGHIỆP VỤ VÉ, HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADC

NGHIỆP VỤ VNA

1. Dat cho theo Branded Fare, hoan toan tren VN
2. Dat cho theo Flight Availability, chuyen bay VN va hang khac
3. Sua doi, bo sung PNR

4. Tinh gia cho cap thanh pho_chua co PNR

5. Tinh gia cho hanh trinh tu PNR_tinh gia va xuat ve auto cho nhieu doi tuong khach
6. Tinh gia cho hanh trinh tu PNR_tinh gia va xuat ve auto_gia du hoc
7.Xuat ve manual

8. Reassociate va Revalidate ve

9. Doi ve tu dong AER

10. Doi ve Manual

11. Hoan ve tu dong AER_noi dia Vietnam

12. Hoan ve Manual_CTRL+G

13. Xuat EMD ban Hanh ly tra truoc

14. Xuat EMD ban Paid Seat

15. Doi EMD trong cung PNR hoac khac PNR
Nghiệp vụ vé
About admin