Lịch trực lễ

LỊCH TRỰC BOOKER VIỆT AN TẾT NGUYÊN ĐÁN

CA TRỰC 29 TẾT (23/01/2020) 30 TẾT (24/01/2020) 01 TẾT (25/01/2020) 02 TẾT (26/01/2020) 03 TẾT (27/01/2020) 04 TẾT (28/01/2020) 05 TẾT (29/01/2020)
8H30 – 21H30 LÊ VIỆT
THÚY LAN
NGUYỄN  NGỌC HỒNG PHƯỢNG THÚY LAN MAI HOÀI  NGỌC HƯNG NGUYỄN NGỌC
MAI HOÀI
STTNHÂN VIÊN TRỰCSKYHOTLINEDI DỘNG
1LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn04.73055888/nhánh 750977 639 747
2THÚY LANthuylan.vietan04.73055888/nhánh 700972 849 579
3 NGỌC HƯNGngochungvietan04.73055888/nhánh 790989 409 689
4NGUYỄN NGỌCnguyenngoc.vietan68@gmail.com04.73055888/nhánh 720966 108 338
5HỒNG PHƯỢNGphuongtktva@gmail.com04.73055888/nhánh 770961 262 444
6MAI HOÀImaihoaivietan04.73055888/nhánh 730372 098 031

Tổng đài: 02473055888
Hotline: 0967278899 – 0977639747