Lịch trực lễ

LỊCH TRỰC BOOKER VIỆT AN TẾT ÂM LỊCH

CA TRỰC28 TẾT (30/01/2022)
29 TẾT (31/01/2022)01 TẾT (01/02/2022)02 TẾT (02/02/2022)03 TẾT (03/02/2022)04 TẾT (04/02/2022)05 TẾT (05/02/2022)
08h30 - 21h30LÊ VIỆT
TRÀ GIANG
BẢO TRANG
QUỐC SƠN
XUÂN THẮNG
MR TRUNG
HÀ LY
THÚY LAN
LÊ VIỆT
XUÂN THẮNG
HÀ LY
THÚY LAN
BẢO TRANG
TRÀ GIANG
STTNHÂN VIÊN TRỰCSKYHOTLINEDI DỘNG
1LÊ VIỆTvietancskh3@gmail.com04.73055888/nhánh 750967548166
2THÚY LANvietancskh2@gmail.com04.73055888/nhánh 700967402566
3BẢO TRANGvietancskh9@gmail.com04.73055888/nhánh 790967348899
4TRÀ GIANGvietancskh1@gmail.com04.73055888/nhánh 720967340266
5XUÂN THẮNGvietancskh7@gmail.com04.73055888/nhánh 730967340766
6HÀ LYvietansale01@gmail.com04.73055888/nhánh 740967358899
7QUỐC SƠN
vietanonline60979208899
8MR TRUNG
ductrung_100979679797

Tổng đài: 02473055888
Hotline: 0967548166 – 0967208899