skip to Main Content

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bảnNgày cập nhậtBiểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-SIN13/02/2018VN180213V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN22/01/2018VN180115V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-PNH05/01/2018VN180113V_V1.xlsx
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-REP V2.008/08/2017VN170611V_V2-BG duoi mua SGN-REP.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-PNH V2.008/08/2017VN170518V_V2-BG duoi mua SGN-PNH.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-VTE V3.008/08/2017VN170418V_V3-BG duoi mua SGN-VTE.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-REP V2.008/08/2017VN170413V_V2-Gia duoi mua HAN-REP.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-VTE V1.008/08/2017VN170615V_V1-Gia duoi mua HAN-VTE.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-KUL V1.008/08/2017VN170613V_V1-Gia duoi mua SGN-KUL.PDF
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-KUL V2.008/08/2017BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-KUL V2.0
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-SIN V1.008/08/2017VN170416V_V1.PDF
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA TỪ MIỀN TRUNG ĐI ĐNA V1.008/08/2017VN170415V_V1.PDF

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bảnNgày cập nhậtBiểu giá
GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE V4.013/02/2018VN170921V_V4-Gia CT HAN-TPE
GIÁ CHIẾN THUẬT KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY NHA - SEL06/02/2018VN180121V-V1.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT JP, KR06/02/2018VN171121V_V3.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE02/01/2018VN170921V_V3.xlsx
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-HKG V5.029/08/2017VN170521V_V5-BG duoi mua HAN-HKG.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-TW V3.008/08/2017VN170425V_V3-Gia CT SGN-TW.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-HKG V2.008/08/2017VN170525V_V2-BG duoi mua SGN-HKG.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA ĐI ĐÔNG BẮC Á V3.008/08/2017VN170422V_V3.PDF
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-CAN V1.008/08/2017VN170721V_V1-Gia duoi mua HAN-CAN.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT HẠNG THƯƠNG GIA SGN-CAN/SHA V1.008/05/2017VN170523V_V1-Gia CT hang thuong gia SGN-CAN SHA.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ĐÀI LOAN V1.008/05/2017VN170425V_V1-Gia CT tuyen Dai Loan.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-HND V2.008/05/2017VN170522V_V2-Gia CT HAN-HND.PDF

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bảnNgày cập nhậtHiệu lực áp dụngBiểu giá
BIỂU GIÁ CHIỆN THUẬT SGN - ÚC06/04/201809/04/2018 - 31/03/2019VN180432V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS02/02/2018VN180251V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN/VN2-ÚC V1.015/09/2017VN170832V.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ÚC V1.015/09/2017VN170831V
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.006/09/2017VN170433V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SYD V4.008/08/2017VN170434V_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.008/08/2017VN170433V_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT GIAI ĐOẠN THẤP ĐIỂM VN-AU V2.008/08/2017VN170434V_V2.PDF

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bảnNgày cập nhậtHiệu lực áp dụngBiểu giá
GIÁ KHUYẾN MẠI DELUX VN-PAR06/04/201810/04/2018 - 31/05/2019VN180452V
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP18/01/2018Vn180152V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN/VN5-EU7 V2.020/09/2017VN170951V
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-EU V1.029/08/2017VN170853V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HAN-MOW V1.023/08/2017VN170851V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA SGNLON V1.008/08/2017VN170652V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANMOW V1.008/08/2017VN170651V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANLON V1.008/08/2017VN170554V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA VN-RU V1.008/08/2017VN170453V_V1
GIÁ KHUYẾN MÃI CHÂU ÂU V108/08/2017VN170151V_V1

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bảnNgày cập nhậtBiểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.006/09/2017VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF
Back To Top