Thông tin hành lý

August 27, 2016

Thông tin hành lý

Hành lý xách tay (Theo website www.vietnamairlines.com)   Qui định chung Hành khách hạng Thương gia được phép mang 02 kiện hành lý xách tay, hành khách hạng Phổ thông được phép mang 01 kiện hành lý xách tay. Mỗi kiện hành lý xách tay có trọng lượng không vượt quá 7 kg và có tổng kích […]

Thông tin Dành cho Đại lý, Thông tin hành lý