Thông tin hành lý

August 21, 2019

Triển khai chính sách hành lý hệ kiện từ 01/08/2019

Hành Lý Miễn Cước Áp dụng cho vé xuất/đổi vào/sau 01/08/2019. Ghi Chú: - Trẻ em dưới 2 tuổi không ngồi ghế riêng: Hành trình từ/đến châu Mỹ: 1 kiện tối đa 23kg/50lb với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (45in) và một xe đẩy gấp lại được. Hành trình khác:1 kiện [...]
Thông tin Dành cho Đại lý, Thông tin hành lý
August 27, 2016

Thông tin hành lý

Hành lý xách tay (Theo website www.vietnamairlines.com)   Qui định chung Hành khách hạng Thương gia được phép mang 02 kiện hành lý xách tay, hành khách hạng Phổ thông được phép mang 01 kiện hành lý xách tay. Mỗi kiện hành lý xách tay có trọng lượng không vượt quá 7 kg và có tổng kích […]

Thông tin Dành cho Đại lý, Thông tin hành lý