Blog

June 28, 2018

Hướng dẫn cài Sabre – 1S

Chuẩn bị:

Tải bộ cài phần mềm 1S(mới nhất): Click để tải
Airlines file: Click để tải
Pool Name: VNPSAGSA

Tải bộ cài VPN để sử dụng được 1S:
Bộ cài VPN cho win 32bit
Bộ cài VPN cho win 64bit
Cách xem hệ điều hành 32bit hay 64bit bạn có thể tìm trên google

Tài khoản kết nối VPN:
Portal: vpn.vietnamairlines.com
username: psalte
password: J4~y4F$gsB

Lưu ý: VPN chỉ cài từ window 7 sp1 trở lên, nếu bạn đang sử dụng phiên bản window thấp hơn vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ

Hướng dẫn cài 1S
About admin