Biểu giá

Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2021 VERSION 6: DKC21_ND_V6
*Cập nhật ngày 24/02/2021


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2020 18/09/2020 - 31/12/2049 18/09/2020 - 31/12/2049 VNS0011V_V24

Biểu giá tour nội địa

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ TOUR NỘI ĐỊA 2020 26/06/2020 - 31/12/2049 26/06/2020 - 31/12/2049 VNSVN0011G_V5

Quốc tế

BỘ ĐIỀU KIỆN QUỐC TẾ 2020: DKCQT20_V14
*Cập nhật ngày 24/08/2020 – Hiệu lực áp dụng: 24/08/2020


BIỂU GIÁ MÙA QUỐC TẾ
Giá mùa Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2019 20/11/2019 - 31/12/2049 20/11/2019 - 31/12/2049 VNS0011V_V24

Giá mùa Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2020-KR 15/09/2020 - 31/12/2049 15/09/2020 - 31/12/2049 VNSKR0014V_V4
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2020 VN - JP 15/09/2020 - 31/12/2049 15/09/2020 - 31/12/2049 VNSKR0013V_V3

Giá mùa Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2020 01/04/2020 - 31/12/2049 01/04/2020 - 31/12/2049 VNSEU0011V_V1
GIÁ MÙA ĐI FR 25/03/2020 - 31/03/2020 25/03/2019 - 31/12/2049 VNS0025V_V20.01
GIÁ MÙA ĐI FR 01/04/2020 - 31/12/2049 01/04/2020 - 31/12/2049 VNSFR0011V_V20.01

Giá mùa Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2019 24/09/2019 - 31/12/2049 24/09/2019 - 31/12/2049 VNS0014V_V5

Giá mùa Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2019 VERSION 1 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0016F_V19.01

Giá mùa Trung Đông – Châu Phi

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2019
22/05/2019 22/05/2019 VNS0028F


 

BIỂU GIÁ ĐẶC THÙ
Giá định cư

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐỊNH CƯ 2019 01/04/2019 VNS0022E

Giá du học

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ MÙA DU HỌC 2019 17/10/2019 17/10/2019 VNS0010H_V5
GIÁ DU HỌC CHÂU ÂU 25/06/2019 25/06/2019 - 31/12/2019 VN190601H_V2
GÍA CHIẾN THUẬT DU HỌC TYO 17/10/2019 - 31/03/2020 17/10/2019 - 31/03/2020 VN191031H

Giá quốc tịch, cộng đồng

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG 2019 01/04/2019 VNS0020E

Giá thuyền viên

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ THUYỀN VIÊN VERSION 2019 03/04/2019 VNS0010M

Giá Lao động

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Biểu giá lao động năm 2019 (BGMB) 01/04/2019 VNS0010L_V1

Giá Tour

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
Giá tour Nhật 25/06/2019 - 31/03/2020 01/07/2019 VNS0033T
Giá tour Đông Nam Á 2019 17/10/2019 17/10/2019 VNS0011T
Giá tour TQ, Đloan, HKG 20/10/2019 - 31/03/2020 20/10/2019 - 31/03/2020 VNS0012T
Giá tour châu Úc 2019 05/04/2019 05/04/2019 VNS0014T
Giá tour châu Âu 2019 17/05/2019 17/05/2019 - 31/03/2019 VNS0015T
Giá tour Nhật, Hàn 2019 01/04/2019 01/04/2019 VNS0013T

Giá tiểu thương

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ TIỂU THƯƠNG ĐI CAN 07/04/2019 - 31/03/2020 07/04/2019 VNS0022F

Nội địa

Giá chào hè

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Giá chào hè hành trình nội địa 2019 07/03/2019 VN190373F
Giá chào hè hành trình quốc tế 2019 07/03/2019 VN190301V


Giá chào thu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2020 21/07/2020 - 31/07/2020 07/09/2020 - 31/03/2021 VN20076F_V1

Giá chiến thuật

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ VCS 17/02/2021 - 31/12/2021 17/02/2021 - 31/12/2021 VN20036F-V16
GÍA CHIẾN THUẬT DU XUÂN 03/02/2021 - 11/02/2021 21/02/2021 - 21/03/2021 VN21007F-V1.0
GIÁ CHIẾN THUẬT VALENTINE 14/02/2021 - 30/06/2021 14/02/2021 - 15/02/2021 VN21008F
GIÁ CHIẾN THUẬT VN*BL 13/01/2021 - 28/02/2021 13/01/2021 - 28/02/2021 VN21003F-V1.0
GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-VCS 01/02/2021 - 14/02/2021 01/02/2021 - 31/03/2021 VN21005F-V1.0
GIÁ CHIẾN THUẬT 18/01/2021 - 30/06/2021 18/01/2021 - 30/06/2021 VN20067F-V16.0
GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 19/01/2021 - 28/02/2021 28/01/2021 - 28/02/2021 VN21004F-V1.0
GÍA CHIẾN THUẬT VCA-VCS 21/01/2021 - 30/06/2021 21/01/2021 - 30/06/2021 VN20124F_V5.0

Quốc tế

Giá chiến thuật chung

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ CHIẾN THUẬT THƯƠNG GIA 06/09/2019 - 31/12/2019 06/09/2019 - 31/12/2020 VN190504V_V4
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2019 19/08/2019 - 28/08/2019 19/08/2019 - 28/08/2020 VN190501V_V6

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI BKK 11/02/2021 - 10/03/2021 11/02/2021 - 10/03/2021 VNTH21001V-V1.0
BIỂU GIÁ MUA 2 TẶNG 1 ĐI BKK/KUL/SIN V2 12/06/2018 - 31/03/2019 05/06/2018 - 31/03/2019 VN180612T_V2

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN - TYO 15/12/2019 - 11/01/2020 15/12/2019 - 11/01/2020 VN191136V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT VN - JP 29/08/2019 - 30/09/2019 29/08/2019 - 31/12/2019 VN190535V_V6
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN - SEL 21/08/2019 - 20/09/2019 21/08/2019 - 31/12/2019 VN190833V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT THƯƠNG GIA ĐI JP 10/08/2019 - 15/08/2019 10/08/2019 - 30/12/2019 VN190831V_V1

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT 19/02/2021 - 31/03/2021 19/02/2021 - 31/03/2021 VNAU21001V
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS 02/02/2018 VN180251V-V1.xlsx

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ CHIẾN THUẬT VN-PAR 18/09/2019 - 30/09/2019 18/09/2019 - 30/06/2020 VN191051V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT VN - RU 10/07/2019 - 30/09/2019 11/07/2019 - 31/09/2019 VN190853V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SVO 03/06/2019 - 18/06/2019 03/06/2019 - 18/06/2019 VN190753V_V1

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.0 06/09/2017 VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF

Công văn VNA

Công văn Vietjet

Công văn Bamboo

Công văn khác