Blog

August 21, 2019

Triển khai chính sách hành lý hệ kiện từ 01/08/2019

Hành Lý Miễn Cước

Áp dụng cho vé xuất/đổi vào/sau 01/08/2019.

Ghi Chú:

– Trẻ em dưới 2 tuổi không ngồi ghế riêng:

  • Hành trình từ/đến châu Mỹ: 1 kiện tối đa 23kg/50lb với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (45in) và một xe đẩy gấp lại được.
  • Hành trình khác:1 kiện tối đa 10kg/22lb với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (45in) và một xe đẩy gấp lại được (không áp dụng với vé siêu tiết kiệm).

– Chính sách riêng với khách đặc thù: khách thăm thân, thuyền viên, du học sinh, lao động đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines:

(*) Đông Nam Á bao gồm Brunei/Thái Lan/Malaysia/Singapore/Indonesia/Philippines/Lào/Cam-pu-chia/Myanmar/Việt Nam;(**) Hành trình từ/đến Úc/Châu Âu (trừ Nga): chặng bay trong giai đoạn từ 01/08/2019 đến 31/12/2019 khách hạng phổ thông được thêm một kiện chuẩn (23kg/50lb).

(***) Nhóm giá phổ thông siêu tiết kiệm (Eco 4): không có hành lý miễn cước.

 

 

Thông tin Dành cho Đại lý, Thông tin hành lý
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *