Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Metatrip tự hào về sự tin tưởng của các Phòng vé, Đại lý vé máy bay trên toàn quốc trong việc chọn Metatrip là đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay trực tuyến. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực giữ gìn, bảo vệ sự riêng tư và bảo mật các thông tin chi tiết cá nhân của khách hàng cho các Phòng vé, Đại lý vé máy bay đang sử dụng dịch vụ.

1. Thông tin chúng tôi thu thập
- Để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng trên hệ thống Metatrip cung cấp, bạn cần phải đăng ký làm “Đối tác” của Metatrip và cung cấp các thông tin cần thiết để tạo sản phẩm. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn: Tên công ty hoặc phòng vé, Số điện thoại, Email, Mã số thuế(nếu có), Người đại diện,…

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu người dùng và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba nào dưới mọi hình thức khi chưa được người dùng cho phép. Mọi dữ liệu sẽ được lưu trữ và mã hóa trên hệ thống của Metatrip.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin dữ liệu của bạn để nghiên cứu thị trường, đưa ra cập nhật phù hơp với hệ thống chung. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào..

2. Bảo mật
- Mỗi bên có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được bên kia cung cấp hoặc các thông tin lưu trữ trên hệ thống hoặc các thông tin khác liên quan đến Hợp đồng và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

- Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh, tài khoản hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Hợp đồng, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà

- Chúng tôi lưu trữ và xử lý về kỹ thuật các thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ,  chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Chúng tôi thực thi kiểm soát truy cập vào các thông tin và chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của chúng tôi. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Sử dụng thông tin của bạn
Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hệ thống dịch vụ phục vụ mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả và tối ưu về chi phí, thời gian đào tạo nhân sự, thuận tiện nhanh chóng và dễ dàng sử dụng. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng đã cung cấp nhắm mục đích:

  • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.
  • Gửi email thông báo các chương trình ưu đãi, các sản phẩm mới triển khai, thông báo kỹ thuật….
  • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng phần mềm hoặc website.
  • Thống kê, đánh giá và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
  • So sánh, đối soát dữ liệu và đưa ra phương án xử lý khi khách hàng yêu cầu.

4. Tiết lộ thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • Nhận được văn bản đúng quy định, có hiệu lực pháp lý gửi từ bên Khách hàng muốn lấy thông tin, dữ liệu của bên khách hàng đang lưu trữ trên hệ thống của Metatrip.
  • Nhận được văn bản ủy quyền đúng quy định, có hiệu lực pháp lý gửi từ bên Khách hàng cho bên thứ ba lấy giao thông tin, dữ liệu của bên khách hàng đang lưu trữ trên hệ thống của Metatrip.
  • Nhận được yêu cầu pháp lý của cơ quan chính phủ hoặc có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền muốn cung cấp dữ liệu, thông tin của khách hàng để phục vụ vấn đề pháp lý, được pháp luật bảo vệ.
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Quyền lợi khách hàng
Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên phần mềm hoặc website