Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2018 VERSION 3.0: DKC18_ND_v3.0
*Cập nhật ngày 06/04/2018


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bảnNgày cập nhậtHiệu lực áp dụngBiểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2018 (MỚI) VERSION 1.004/06/201830/05/2018VN180671F
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2018 VERSION 2.028/03/201801/04/2018 - 31/03/2019VN180471F