Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2018 VERSION 3.0: DKC18_ND_v3.0
*Cập nhật ngày 06/04/2018


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bảnNgày cập nhậtHiệu lực áp dụngBiểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA04/01/2018 - 31/12/201904/01/2018 - 31/12/2019VN180671F
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V1931/01/2019 - 31/03/201931/01/2019 - 31/03/2019VN170473F_V19