Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2019

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
3MS.LÊ VIỆTlive:vietle_2750977.639.747
4MS.TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn710943.091.232
5MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
6MS.LÊ VIỆTlive:vietle_2750977.639.747
7MR. HƯNGlive:ngochungvietan790989.409.689
CNMS.TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn710943.091.232

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, LAN, HOÀI | TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: LÂM, VIỆT

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán