Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2018

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
3MS.LÊ VIỆTlive:vietle_2750977.639.747
4MS.HỒ HUYỀNhohuyen.vietan@gmail.com760985.69.6626
5MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
6MS.HỒ HUYỀNhohuyen.vietan@gmail.com760985.69.6626
7MS.LÊ VIỆTlive:vietle_2750977.639.747
CNMS.TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn710943.091.232

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: HUY, TRANG | TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: VIỆT, HUYỀN

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán