Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2019

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
3MR.CHU LÂMlamvietan68@gmail.com760964.923.998
4MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
5MR.CHU LÂMlamvietan68@gmail.com760964.923.998
6MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
7MS.LÊ VIỆTlive:vietle_2750977.639.747
CNMR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, PHƯỢNG, LAN | TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: HOÀI, LÂM

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán