Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2019

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
3MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
4MR.CHU LÂMlamvietan68@gmail.com760964.923.998
5MS.MAI HOÀImaihoaivietan74037.209.8031
6MS.THÚY LANlive:thuylan.vietan70097.284.9579
7MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
CNMS.TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn710943.091.232

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: NGỌC, HOÀI, LAN | TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: VIỆT, LÂM

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán