Lịch trực

LỊCH TRỰC TỐI BOOKER VIỆT AN 2018

THỨNHÂN VIÊN TRỰC SKYPELINEMOBILE
2MS.THÚY LANthuylan.vietan700972.849.579
3MS.LÊ VIỆTvietle@vietantravel.vn750977.639.747
4MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
5MS.NGUYỄN NGỌCnguyenngoc.vietan68760966.108.338
6MR.NGỌC HƯNGlive:ngochungvietan79098.940.9689
7MS.TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn710943.091.232
CNMR.NGỌC HUYngochuyvietan6878093.231.5986

THỜI GIAN TRỰC: 17H00 – 23H00

TRỰC NGÀY THỨ 7: LAN, VIỆT | TRỰC NGÀY CHỦ NHẬT: HƯNG, NGỌC

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:

Bộ phận tiketing

Bộ phận kế toán