Lịch trực lễ

LỊCH TRỰC BOOKER VIỆT AN 31/08/2019 – 02/09/2019

NGÀY
CA
NHÂN VIỆN TRỰC
SKYPE
HL 02473055888
MOBILE
31/AUG
Sáng - Chiều
17H - 23H
Mr. Hưng
Ms. Việt
LAN: thuylan.vietan
GIANG: tragiang@vietantravel.vn
VIỆT: vietle@vietantravel.vn
NGỌC: nguyenngoc.vietan68
LÂM: live:lamvietan68
HƯNG: ngochungvietan
HOÀI: live:maihoaivietan
70
71
75
72
76
79
74
0972.849.579
0943.091.232
0977.639.747
0966.108.338
0964.923.998
0989.409.689
0372.098.031
01/AUG
Sáng - Chiều
17H-23H
Ms. Hoài
Ms. Giang
02/AUG
Sáng - Chiều
17H - 23H
Mr. Lâm + Ms. Việt
Ms. Lan

Tổng đài: 02473055888
Hotline: 0967278899 – 0977639747