Lịch trực Tết Âm lịch 2019

LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH

NGÀYNHÂN VIÊN TRỰCSKYPELINEMOBILE
02/02/2019MS. NGUYỄN NGỌCnguyenngoc.vietan6872 0966.10.8338
03/02/2019MS. MAI HOÀImaihoaivietan74 0372.09.8031
04/02/2019MS. MAI HOÀImaihoaivietan74 0372.09.8031
05/02/2019MS. MAI HOÀImaihoaivietan74 0372.09.8031
06/02/2019MS. LÊ VIỆTvietle_275 0977.63.9747
07/02/2019MS. HỒ HUYỀNhohuyen.vietan73 0985.69.6626
08/02/2019MR. NGỌC HƯNGngochung.vietan79 0989.40.9689
09/02/2019MS. TRÀ GIANGtragiang@vietantravel.vn71 0943.09.1232
10/02/2019MR. CHU LÂM + MR NGỌC HUY lamvietan6876 0964.92.3998

Thời gian trực tết từ 8h30 – 21h. Ngoài giờ liên hệ HOTLINE: MR HUY: 0967278899