skip to Main Content

Châu Úc

BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN/VN2-ÚC V1.0: FareContractVN170832V-170915-090204-BG chien thuat SGN VN2-Uc-V1.xlsx *Cập nhật ngày 15/09/2017 GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ÚC V1.0: FareContractVN170831V-170906-170104-Gia CT tuyen Uc V1.xlsx *Cập nhật ngày 15/09/2017 GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0: VN170433V_V2-Gia CT linh…

Read More

Châu Âu

BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN/VN5-EU7 V2.0: FareContractVN170951V-170919-103407-BG duoi mua HAN VN5-EU7-V2.xlsx *Cập nhật ngày 20/09/2017 BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN/VN5-EU V1.0: FareContractVN170951V-170912-110604-BG duoi mua HAN VN5-EU V1.xlsx *Cập nhật ngày 15/09/2017 GIÁ DƯỚI MÙA SGN-EU V1.0: VN170853V_V1-Gia duoi mua SGN-EU.PDF…

Read More

Đông Nam Á

BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA TUYẾN RGN V1.0: FareContractVN170911V--170928-162601_V1.xlsx *Cập nhật ngày 28/09/2017 BIỂU GIÁ COMBO 2 VÀ 3 VÉ TỪ VIỆT NAM ĐI BKK/SIN/KUL V2.0: VN170801F_V2-BG combo 2 va 3 ve.PDF *Cập nhật ngày 15/09/2017 BIỂU GIÁ COMBO 2 VÀ…

Read More

Chiến thuật

BIỂU GIÁ KHAI TRƯƠNG VÀ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT HAN-TBB V1.0: FareContractVN170971F-170918-101405-Khai truong HAN-TBB-V1.xlsx *Cập nhật ngày 18/09/2017 GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V4.0: VN170473F_V4.PDF *Cập nhật ngày 08/08/2017 GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT NỘI ĐỊA V2.0:…

Read More

Đông Bắc Á

BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-TPE V1.0: FareContractVN170921V-170911-101745-Gia duoi mua HAN-TPE V1.xlsx *Cập nhật ngày 15/09/2017 GIÁ DƯỚI MÙA HAN-HKG V5.0: VN170521V_V5-BG duoi mua HAN-HKG.PDF *Cập nhật ngày 29/08/2017 GIÁ DƯỚI MÙA SGN-TW V3.0: VN170425V_V3-Gia CT SGN-TW.PDF *Cập nhật ngày 08/08/2017…

Read More
Back To Top