Hướng dẫn cài 1S

June 28, 2018

Hướng dẫn cài Sabre – 1S

Chuẩn bị: Tải bộ cài phần mềm 1S(mới nhất): Click để tải Pool Name: VNPSAGSA Tải bộ cài VPN để sử dụng được 1S: Bộ cài VPN cho win 32bit Bộ cài VPN cho win 64bit Cách xem hệ điều hành 32bit hay 64bit bạn có thể tìm trên google Tài khoản kết nối VPN: [...]
Hướng dẫn cài 1S