Biểu giá

Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2019 VERSION 2.0: DKC19_ND_v2.0
*Cập nhật ngày 20/05/2019


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2019 VERSION 5.0 10/05/2019 - 31/12/2049 10/05/2019 - 31/12/2049 VNS0017F_V5

Biểu giá tour nội địa

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GIÁ TOUR NỘI ĐỊA 2019 VERSION 4.0 10/05/2019 - 31/12/2049 10/05/2019 - 31/12/2049 VNS0017G_V4

Quốc tế

BỘ ĐIỀU KIỆN QUỐC TẾ 2019 VERSION 6.0: DKCQT19_V6
*Cập nhật ngày 18/05/2019 – Hiệu lực áp dụng: 20/05/2019


BIỂU GIÁ MÙA QUỐC TẾ
Giá mùa Đông Nam Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2019 18/05/2019 - 31/12/2049 20/05/2019 - 31/12/2049 VNS0011V_V8

Giá mùa Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2019 20/05/2019 - 31/12/2049 20/05/2019 - 31/12/2049 VNS0012V_V6
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2019 JP,KR 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0013V_V1

Giá mùa Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2019 VERSION 8.0 20/05/2019 - 31/12/2049 20/05/2019 - 31/12/2049 VNS0015V_V8
GIÁ MÙA ĐI FR 05/04/2019 - 31/12/2049 05/04/2019 - 31/12/2049 VNS0025V_V4

Giá mùa Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2019 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0014V_V2

Giá mùa Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2019 VERSION 1 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0016F_V19.01

Giá mùa Trung Đông – Châu Phi

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2019
01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0028F

 

BIỂU GIÁ ĐẶC THÙ
Giá định cư

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐỊNH CƯ 2019 01/04/2019 VNS0022E

Giá du học

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GÍA MÙA DU HỌC 2019 25/03/2019 01/04/2019 VNS0010H_V1

Giá quốc tịch, cộng đồng

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG 2019 01/04/2019 VNS0020E

Giá thuyền viên

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ THUYỀN VIÊN VERSION 2019 03/04/2019 VNS0010M

Giá Lao động

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Biểu giá lao động năm 2019 (BGMB) 01/04/2019 VNS0010L_V1

Giá Tour

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
Giá tour Đông Nam Á 2019 01/04/2018 01/04/2018 VNS0011T
Giá tour TQ, Đloan, HKG 01/04/2018 - 31/03/2020 01/04/2018 - 31/03/2020 VNS0012T
Giá tour châu Úc 2019 05/04/2018 05/04/2018 VNS0014T
Giá tour châu Âu 2019 01/04/2018 01/04/2018 VNS0015T
Giá tour Nhật, Hàn 2019 01/04/2018 01/04/2018 VNS0013T

Giá tiểu thương

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ TIỂU THƯƠNG ĐI CAN 07/04/2019 - 31/03/2020 07/04/2019 VNS0022F

Nội địa

Giá chào hè

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Giá chào hè hành trình nội địa 2019 07/03/2019 VN190373F
Giá chào hè hành trình quốc tế 2019 07/03/2019 VN190301V

Giá chào thu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180871F_V2

Giá chiến thuật

Phiên bản Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 30/04 06/05/2019 - 31/12/2019 30/04/2019 - 30/04/2019 VN190571F_V5
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 09/05/2019 - 31/12/2019 09/05/2019 - 31/12/2019 VN190471F_V5
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-VDH-HAN 20/05/2019 - 27/05/2019 01/06/2019 - 31/08/2019 VN190577F_V1
BIỂU GIÁ THỨ 5 RỰC RỠ 11/04/2019 - 31/10/2019 11/04/2019 - 31/10/2019 VN190471F_V3

Quốc tế

Chào Thu 2018

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ THƯƠNG GIA HAN-KUL V1.0 20/04/2018 - 30/06/2018 20/04/2018 - 31/12/2018 VN180414V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN 11/07/2018 - 31/12/2018 11/07/2018 - 31/12/2018 BIỂU GIÁ MUA 2 TẶNG 1 ĐI BKK/KUL/SIN V2 12/06/2018 - 31/03/2019 05/06/2018 - 31/03/2019 VN180612T_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI LPQ/VTE 13/06/2018 - 31/08/2018 13/06/2018 - 31/08/2018 VN180611V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-SIN 14/02/2018 - 30/06/2018 27/03/2018 - 30/09/2018 VN180213V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN V1.0 14/03/2018 - 30/06/2018 21/03/2018 - 31/12/2019 VN180311V_V1
BIỂU GIÁ COMBO 3 VÉ ĐI BKK/KUL/SIN CHO HỘI VIÊN THẺ TITAN 29/06/2018 - 31/03/2019 29/06/2018 - 31/03/2019 VN180611F_V3

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ COMBO ĐI CAN 17/08/2018 - 31/03/2019 17/08/2018 VN180422F
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SEL 25/07/2018 - 31/12/2018 25/07/2018 - 31/12/2018 VN180781V_V1.0
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE 01/07/2018 - 31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 VN180711V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI KHH 04/06/2018 05/06/2018 VN180621V
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-TPE V1.0 01/04/2018 - 30/06/2018 01/04/2018 - 30/12/2018 VN180424V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT DƯỚI MÙA HAN-HKG V1.0 01/05/2018 - 31/03/2019 01/05/2018 - 31/03/2019 VN180427V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SEL V1.0 17/05/2018 - 30/06/2018 17/05/2018 - 30/06/2018 VN180581V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-JP V2.0 22/05/2018 - 31/07/2018 22/05/2018 - 31/07/2018 VN180582V_V2

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIỆN THUẬT SGN - ÚC 06/04/2018 09/04/2018 - 31/03/2019 VN180432V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS 02/02/2018 VN180251V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN/VN2-ÚC V1.0 15/09/2017 VN170832V.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ÚC V1.0 15/09/2017 VN170831V
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 06/09/2017 VN170433V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SYD V4.0 08/08/2017 VN170434V_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170433V_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT GIAI ĐOẠN THẤP ĐIỂM VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170434V_V2.PDF

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-MOW 10/04/2019 - 31/05/2019 10/04/2019 - 31/05/2019 VN190452V
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI PHÁP 21/08/2018 - 30/08/2018 01/09/2018 - 31/05/2019 VN180851V_V1.0
GIÁ KHUYẾN MẠI DELUX VN-PAR 06/04/2018 10/04/2018 - 31/05/2019 VN180452V

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.0 06/09/2017 VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF