Biểu giá

Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2018 VERSION 3.0: DKC18_ND_v3.0
*Cập nhật ngày 06/04/2018


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2018 (MỚI) VERSION 1.0 04/06/2018 30/05/2018 VN180671F
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2018 VERSION 2.0 28/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180471F
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA VERSION 5.0 08/12/2017 FareContractVN170471F-V5.xlsx
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA VERSION 4.0 24/10/2017 FareContractVN170471F-V4.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V3.0 08/06/2017 VN170473F_V3.PDF

Quốc tế

BỘ ĐIỀU KIỆN QUỐC TẾ 2018 VERSION 6.0: DKC18/VN_V6.0
*Cập nhật ngày 11/05/2018 – Hiệu lực áp dụng: 09/05/2018


BIỂU GIÁ MÙA QUỐC TẾ
Giá mùa Đông Nam Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2018 VERSION 2 08/06/2018 10/06/2018 FareContractVN170411V-V6.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180411V_V1.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á VERSION 12 16/01/2018 VN170411V_V12.xlsx

Giá mùa Đông Bắc Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V3.0 08/06/2018 07/06/2018 VN180481V_V3
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V2.0 08/06/2018 07/06/2018 VN180482V_V2
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TỪ VIỆT NAM ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V2.0 03/05/2018 05/05/2018 - 31/03/2019 VN180481V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TỪ VIỆT NAM ĐI TW, CN, HK V2.0 26/04/2018 05/05/2018 - 31/03/2019 VN180482V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2018 VERSION 2 27/04/2018 01/05/2018 - 31/03/2019 VN180421V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180421V_V1.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á HÀNH TRÌNH TRÊN BL V2.0 08/08/2017 VN170424V_V2.PDF

Giá mùa Châu Âu

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2018 VERSION 2.0 29/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180455V_V2.xlsx

Giá mùa Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180431V_V1.xlsx
GIÁ MÙA CHÂU ÚC VERSION 7.0 22/12/2017 VN170431V_V7.xlsx

Giá mùa Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180461F_V1.PDF
GIÁ MÙA CHÂU MỸ VERSION 3.0 23/05/2017 VN170461F_V3.PDF

Giá mùa Trung Đông – Châu Phi

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180441F_V1.xlsx
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 VN180442F_V1.PDF
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI VERSION 3.0 08/08/2017 VN170441F_V3.PDF
GIÁ MÙA CARRIER FARES VN-MDE V3.0 08/08/2017 VN170441V_V3-Carrier%20Fare.PDF

 

BIỂU GIÁ ĐẶC THÙ
Giá định cư

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU HAN 27/03/2018 VN180422E
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU SGN 27/03/2018 VN180401E_V1.PDF

Giá du học

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ DU HỌC VERSION 7.0 20/03/2018 VN170401H_V7.PDF
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT DU HỌC ĐỨC 01/02/2018 VN180101H.PDF
GIÁ DU HỌC VERSION 6.0 06/12/2017 VN170401H_V4.PDF

Giá quốc tịch, cộng đồng

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 4.0 05/09/2017 VN170421E_V4.PDF
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 3.0 31/08/2017 VN170421E_V3.PDF

Giá thuyền viên

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ THUYỀN VIÊN VERSION 2.0 23/05/2017 VN170401M_V2.PDF

Giá Lao động

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Biểu giá lao động năm 2018 (BGMB) 28/03/2018 VN180401L

Nội địa

Giá chào hè

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Giá chào hè hành trình nội địa 2018 13/03/2018 VN180301V_V1
Giá chào hè hành trình quốc tế 2018 09/03/2018 VN180371F V1

Giá chào thu

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA V1.0 08/08/2017 VN170771F_V1.PDF

Giá chiến thuật

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT 19/06/2018 20/06/2018 VN170473F-V11.0
GIÁ KHUYẾN MÃI CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 73F V9 04/04/2018 VN170473F_V9
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT LỆCH ĐẦU TẾT 06/02/2018 VN180171F_V1.0
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V6.0 25/01/2018 VN170473F_V6.xlsx
BIỂU GIÁ KHAI TRƯƠNG VÀ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT HAN-TBB V1.0 18/09/2017 FareContractVN170971F-170918-101405-Khai truong HAN-TBB-V1.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V4.0 08/08/2017 VN170473F_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT NỘI ĐỊA V2.0 08/08/2017 VN170571F_V1-Gia CT linh hoat noi dia(2).pdf
GIÁ KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY HAN-VDH V1.0 08/08/2017 VN170572F_V1-Khai truong HAN-VDH.PDF

Quốc tế

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực Biểu giá
BIỂU GIÁ MUA 2 TẶNG 1 ĐI BKK/KUL/SIN V2 11/06/2018 11/06/2018 VN170415V_V1.PDF
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI LPQ/VTE 11/06/2018 11/06/2018 VN180611V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-SIN 13/02/2018 VN180213V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN 22/01/2018 VN180115V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-PNH 05/01/2018 VN180113V_V1.xlsx
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-REP V2.0 08/08/2017 VN170611V_V2-BG duoi mua SGN-REP.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-PNH V2.0 08/08/2017 VN170518V_V2-BG duoi mua SGN-PNH.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-VTE V3.0 08/08/2017 VN170418V_V3-BG duoi mua SGN-VTE.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-REP V2.0 08/08/2017 VN170413V_V2-Gia duoi mua HAN-REP.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-VTE V1.0 08/08/2017 VN170615V_V1-Gia duoi mua HAN-VTE.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-KUL V1.0 08/08/2017 VN170613V_V1-Gia duoi mua SGN-KUL.PDF
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-KUL V2.0 08/08/2017 BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-KUL V2.0

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lục áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI KHH 04/06/2018 05/06/2018 VN180621V
GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE V4.0 13/02/2018 VN170921V_V4-Gia CT HAN-TPE
GIÁ CHIẾN THUẬT KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY NHA - SEL 06/02/2018 VN180121V-V1.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT JP, KR 06/02/2018 VN171121V_V3.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE 02/01/2018 VN170921V_V3.xlsx
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-HKG V5.0 29/08/2017 VN170521V_V5-BG duoi mua HAN-HKG.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-TW V3.0 08/08/2017 VN170425V_V3-Gia CT SGN-TW.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-HKG V2.0 08/08/2017 VN170525V_V2-BG duoi mua SGN-HKG.PDF
GIÁ DƯỚI MÙA ĐI ĐÔNG BẮC Á V3.0 08/08/2017 VN170422V_V3.PDF
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN-CAN V1.0 08/08/2017 VN170721V_V1-Gia duoi mua HAN-CAN.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT HẠNG THƯƠNG GIA SGN-CAN/SHA V1.0 08/05/2017 VN170523V_V1-Gia CT hang thuong gia SGN-CAN SHA.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ĐÀI LOAN V1.0 08/05/2017 VN170425V_V1-Gia CT tuyen Dai Loan.PDF

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIỆN THUẬT SGN - ÚC 06/04/2018 09/04/2018 - 31/03/2019 VN180432V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS 02/02/2018 VN180251V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN/VN2-ÚC V1.0 15/09/2017 VN170832V.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ÚC V1.0 15/09/2017 VN170831V
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 06/09/2017 VN170433V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SYD V4.0 08/08/2017 VN170434V_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170433V_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT GIAI ĐOẠN THẤP ĐIỂM VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170434V_V2.PDF

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP 11/06/2018 11/06/2018 VN180652V_V1
GIÁ KHUYẾN MẠI DELUX VN-PAR 06/04/2018 10/04/2018 - 31/05/2019 VN180452V
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP 18/01/2018 Vn180152V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN/VN5-EU7 V2.0 20/09/2017 VN170951V
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-EU V1.0 29/08/2017 VN170853V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HAN-MOW V1.0 23/08/2017 VN170851V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA SGNLON V1.0 08/08/2017 VN170652V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANMOW V1.0 08/08/2017 VN170651V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANLON V1.0 08/08/2017 VN170554V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA VN-RU V1.0 08/08/2017 VN170453V_V1
GIÁ KHUYẾN MÃI CHÂU ÂU V1 08/08/2017 VN170151V_V1

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.0 06/09/2017 VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF