Biểu giá

Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2019 VERSION 1.0: DKC19_ND_v1.0
*Cập nhật ngày 19/003/2018


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2019 VERSION 1.0 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0017F

Quốc tế

BỘ ĐIỀU KIỆN QUỐC TẾ 2018 VERSION 9.0: DKCQT19_V1
*Cập nhật ngày 19/03/2019 – Hiệu lực áp dụng: 01/04/2019


BIỂU GIÁ MÙA QUỐC TẾ
Giá mùa Đông Nam Á

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2019 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0011_V1

Giá mùa Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2019 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0012V_V19.01
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V3.0 08/06/2018 07/06/2018 VN180481V_V3
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V2.0 08/06/2018 07/06/2018 VN180482V_V2
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TỪ VIỆT NAM ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V2.0 03/05/2018 05/05/2018 - 31/03/2019 VN180481V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TỪ VIỆT NAM ĐI TW, CN, HK V2.0 26/04/2018 05/05/2018 - 31/03/2019 VN180482V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2018 VERSION 2 27/04/2018 01/05/2018 - 31/03/2019 VN180421V_V2.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180421V_V1.xlsx

Giá mùa Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2019 VERSION 2.0 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0015V_V2
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2019 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0015V_V19.V2.xlsx

Giá mùa Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 5 09/07/2018 - 31/12/2049 09/07/2018 - 31/12/2049 VN180431V_V5
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 4 22/06/2018 25/06/2018 VN180431V_V4.xlsx
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180431V_V1.xlsx
GIÁ MÙA CHÂU ÚC VERSION 7.0 22/12/2017 VN170431V_V7.xlsx

Giá mùa Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2019 VERSION 1 01/04/2019 - 31/12/2049 01/04/2019 - 31/12/2049 VNS0016F_V19.01

Giá mùa Trung Đông – Châu Phi

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180441F_V1.xlsx
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 VN180442F_V1.PDF
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI VERSION 3.0 08/08/2017 VN170441F_V3.PDF
GIÁ MÙA CARRIER FARES VN-MDE V3.0 08/08/2017 VN170441V_V3-Carrier%20Fare.PDF


 

BIỂU GIÁ ĐẶC THÙ
Giá định cư

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU HAN 27/03/2018 VN180422E
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU SGN 27/03/2018 VN180401E_V1.PDF

Giá du học

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực xuất vé Biểu giá
GÍA MÙA DU HỌC 2019 25/03/2019 01/04/2019 VNS0010H_V1
GIÁ DU HỌC VERSION 7.0 20/03/2018 VN170401H_V7.PDF
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT DU HỌC ĐỨC 01/02/2018 VN180101H.PDF
GIÁ DU HỌC VERSION 6.0 06/12/2017 VN170401H_V4.PDF

Giá quốc tịch, cộng đồng

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 4.0 05/09/2017 VN170421E_V4.PDF
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 3.0 31/08/2017 VN170421E_V3.PDF

Giá thuyền viên

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ THUYỀN VIÊN VERSION 2.0 23/05/2017 VN170401M_V2.PDF

Giá Lao động

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Biểu giá lao động năm 2018 (BGMB) 28/03/2018 VN180401L

Giá Tour

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
Giá tour Đông Nam Á V1 01/04/2018 01/04/2018 VN180411T
Giá tour Đông Bắc Á V2 01/04/2018 01/04/2018 VN180421T
Giá tour châu Úc 01/04/2018 01/04/2018 VN180431T
Giá tour châu Âu 01/04/2018 01/04/2018 VN180455T
Giá tour Nhật, Hàn 01/04/2018 01/04/2018 VN180481T

Nội địa

Giá chào hè

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Giá chào hè hành trình nội địa 2019 07/03/2019 VN190373F
Giá chào hè hành trình quốc tế 2019 07/03/2019 VN190301V


Giá chào thu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180871F_V2
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2018_V1 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180871F_V1
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA V1.0 08/08/2017 VN170771F_V1.PDF

Giá chiến thuật

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V13 13/08/2018 - 31/03/2019 13/08/2018 - 31/03/2019 VN170473F_V13
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT 20/06/2018 20/06/2018 VN170473F_V12
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT 19/06/2018 20/06/2018 VN170473F-V11.0
GIÁ KHUYẾN MÃI CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 73F V9 04/04/2018 VN170473F_V9
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT LỆCH ĐẦU TẾT 06/02/2018 VN180171F_V1.0
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V6.0 25/01/2018 VN170473F_V6.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT BÁN NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V4.0 08/08/2017 VN170473F_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT NỘI ĐỊA V2.0 08/08/2017 VN170571F_V1-Gia CT linh hoat noi dia(2).pdf
GIÁ KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY HAN-VDH V1.0 08/08/2017 VN170572F_V1-Khai truong HAN-VDH.PDF

Quốc tế

Chào Thu 2018

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ THƯƠNG GIA HAN-KUL V1.0 20/04/2018 - 30/06/2018 20/04/2018 - 31/12/2018 VN180414V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN 11/07/2018 - 31/12/2018 11/07/2018 - 31/12/2018 BIỂU GIÁ MUA 2 TẶNG 1 ĐI BKK/KUL/SIN V2 12/06/2018 - 31/03/2019 05/06/2018 - 31/03/2019 VN180612T_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI LPQ/VTE 13/06/2018 - 31/08/2018 13/06/2018 - 31/08/2018 VN180611V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-SIN 14/02/2018 - 30/06/2018 27/03/2018 - 30/09/2018 VN180213V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN V1.0 14/03/2018 - 30/06/2018 21/03/2018 - 31/12/2019 VN180311V_V1
BIỂU GIÁ COMBO 3 VÉ ĐI BKK/KUL/SIN CHO HỘI VIÊN THẺ TITAN 29/06/2018 - 31/03/2019 29/06/2018 - 31/03/2019 VN180611F_V3
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN VN180115V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-PNH VN180113V_V1.xlsx
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-REP V2.0 VN170611V_V2
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-PNH V2.0 VN170518V_V2

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ COMBO ĐI CAN 17/08/2018 - 31/03/2019 17/08/2018 VN180422F
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SEL 25/07/2018 - 31/12/2018 25/07/2018 - 31/12/2018 VN180781V_V1.0
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE 01/07/2018 - 31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 VN180711V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI KHH 04/06/2018 05/06/2018 VN180621V
GIÁ DƯỚI MÙA HAN-TPE V1.0 01/04/2018 - 30/06/2018 01/04/2018 - 30/12/2018 VN180424V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT DƯỚI MÙA HAN-HKG V1.0 01/05/2018 - 31/03/2019 01/05/2018 - 31/03/2019 VN180427V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SEL V1.0 17/05/2018 - 30/06/2018 17/05/2018 - 30/06/2018 VN180581V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-JP V2.0 22/05/2018 - 31/07/2018 22/05/2018 - 31/07/2018 VN180582V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE V4.0 13/02/2018 VN170921V_V4-Gia CT HAN-TPE
GIÁ CHIẾN THUẬT KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY NHA - SEL 06/02/2018 VN180121V-V1.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT JP, KR 06/02/2018 VN171121V_V3.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HANTPE 02/01/2018 VN170921V_V3.xlsx

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIỆN THUẬT SGN - ÚC 06/04/2018 09/04/2018 - 31/03/2019 VN180432V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS 02/02/2018 VN180251V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN/VN2-ÚC V1.0 15/09/2017 VN170832V.xlsx
GIÁ CHIẾN THUẬT TUYẾN ÚC V1.0 15/09/2017 VN170831V
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 06/09/2017 VN170433V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-SYD V4.0 08/08/2017 VN170434V_V4.PDF
GIÁ CHIẾN THUẬT LINH HOẠT VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170433V_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT GIAI ĐOẠN THẤP ĐIỂM VN-AU V2.0 08/08/2017 VN170434V_V2.PDF

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI PHÁP 21/08/2018 - 30/08/2018 01/09/2018 - 31/05/2019 VN180851V_V1.0
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP 11/06/2018 11/06/2018 VN180652V_V1
GIÁ KHUYẾN MẠI DELUX VN-PAR 06/04/2018 10/04/2018 - 31/05/2019 VN180452V
GIÁ DƯỚI MÙA TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU V1.0 25/04/2018 - 30/06/2018 25/04/2018 - 30/09/2018 VN180555V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA PHÁP 19/07/2018 - 30/07/2018 BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP 18/01/2018 Vn180152V_V1.xlsx
BIỂU GIÁ DƯỚI MÙA HAN/VN5-EU7 V2.0 20/09/2017 VN170951V
GIÁ DƯỚI MÙA SGN-EU V1.0 29/08/2017 VN170853V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HAN-MOW V1.0 23/08/2017 VN170851V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA SGNLON V1.0 08/08/2017 VN170652V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANMOW V1.0 08/08/2017 VN170651V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT KHOANG THƯƠNG GIA HANLON V1.0 08/08/2017 VN170554V_V1

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.0 06/09/2017 VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF