Biểu giá

Nội địa

BỘ ĐIỀU KIỆN NỘI ĐỊA 2018 VERSION 6.0: DKC18_ND_v6.0
*Cập nhật ngày 22/11/2018


Biểu giá mùa nội địa

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA NỘI ĐỊA 2018 (MỚI) VERSION 6.0 04/01/2019 - 31/03/2019 04/01/2019 - 31/03/2049 VN180671F_V6

Biểu giá Tour nội địa

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
Biểu giá tour nội địa 03/12/2018 - 31/03/2019 03/12/2018 - 31/03/2049 VN180671G_V5

Quốc tế

BỘ ĐIỀU KIỆN QUỐC TẾ 2018 VERSION 14.0: DKCQT18_V14
*Cập nhật ngày 19/12/2018 – Hiệu lực áp dụng: 19/12/2018


BIỂU GIÁ MÙA QUỐC TẾ
Giá mùa Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2018 V9 10/01/2019 - 31/12/2049 10/01/2019 - 31/12/2049 VN180412V_V9
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2018 V8 (BẢN W) 10/01/2019 - 31/03/2019 10/01/2019 - 31/03/2019 VN180412W_V8
GIÁ MÙA ĐÔNG NAM Á 2018 19/12/2018 - 31/12/2049 19/12/2018 - 31/12/2049 VN180412V_V8

Giá mùa Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V8.0 23/10/2018 - 31/12/2049 23/10/2018 - 31/12/2049 VN180481V_V8
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á V10 10/01/2019 - 31/12/2049 10/01/2019 - 31/12/2049 VN180421V_V10
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á V9 (BẢN W) 10/01/2019 - 31/12/2049 10/01/2019 - 31/12/2049 VN180422W_V9.xlsx
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TRỪ KR,JP. V3 13/07/2018 - 31/12/2049 13/07/2018 - 31/12/2049 VN180421V_V3
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC ĐI NHẬT BẢN, HÀN QUỐC V2.0 08/06/2018 07/06/2018 VN180482V_V2
GIÁ MÙA ĐÔNG BẮC Á TỪ VIỆT NAM ĐI TW, CN, HK V2.0 26/04/2018 05/05/2018 - 31/03/2019 VN180482V_V2.xlsx

Giá mùa Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2018 VERSION 3.0 03/10/2018 - 31/12/2049 03/10/2018 - 31/12/2049 VN180455V_V3
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2018 VERSION 5.0 13/08/2018 - 31/12/2049 13/08/2018 - 31/12/2049 VN180451V_V5
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2018 VERSION 2.0 (sửa đổi giá mùa đến Pháp) 01/08/2018 - 31/12/2049 01/08/2018 - 31/12/2049 VN180451V_V2
GIÁ MÙA CHÂU ÂU 2018 VERSION 2.0 29/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180455V_V2.xlsx

Giá mùa Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 5 09/07/2018 - 31/12/2049 09/07/2018 - 31/12/2049 VN180431V_V5
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 4 22/06/2018 25/06/2018 VN180431V_V4.xlsx
GIÁ MÙA CHÂU ÚC 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180431V_V1.xlsx

Giá mùa Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2018 VERSION 3.0 01/01/2019 01/01/2019 VN180461F_V3
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2018 VERSION 2 01/01/2019 - ... 01/01/2019 - ... VN180461F_V2
GIÁ MÙA CHÂU MỸ 2018 VERSION 1 16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180461F_V1.PDF

Giá mùa Trung Đông – Châu Phi

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 01/04/2018 - 31/03/2019 VN180441F_V1.xlsx
GIÁ MÙA VN ĐI NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI
2018 VERSION 1
16/03/2018 VN180442F_V1.PDF

 

BIỂU GIÁ ĐẶC THÙ
Giá định cư

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU HAN 27/03/2018 VN180422E
GIÁ ĐỊNH CƯ 2018 ĐẦU SGN 27/03/2018 VN180401E_V1.PDF

Giá du học

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ KHÁCH DU HỌC V1.0 01/04/2018 - ... 01/04/2018 - ... VN180401H_V1
GIÁ DU HỌC VERSION 7.0 20/03/2018 VN170401H_V7.PDF
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT DU HỌC ĐỨC 01/02/2018 VN180101H.PDF
GIÁ DU HỌC VERSION 6.0 06/12/2017 VN170401H_V4.PDF

Giá quốc tịch, cộng đồng

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 4.0 05/09/2017 VN170421E_V4.PDF
GIÁ QUỐC TỊCH CỘNG ĐỒNG VERSION 3.0 31/08/2017 VN170421E_V3.PDF

Giá thuyền viên

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ THUYỀN VIÊN VERSION 2.0 23/05/2017 VN170401M_V2.PDF

Giá Lao động

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Biểu giá lao động năm 2018 (BGMB) 28/03/2018 VN180401L

Giá Tour

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
Giá tour Đông Nam Á V2 10/01/2019 10/01/2019 VN180411T_V2
Giá tour Đông Bắc Á V2 01/01/2019 - 31/03/2019 02/01/2019 VN180421T
Giá tour châu Úc 01/01/2019 - 31/03/2019 02/01/2019 VN180431T
Giá tour châu Âu 01/01/2019 - 31/03/2019 02/01/2019 VN180455T
Giá tour Nhật, Hàn 01/01/2019 - 31/03/2019 02/01/2019 VN180481T

Nội địa

Giá chào hè

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
Giá chào hè hành trình nội địa 2018 13/03/2018 VN180301V_V1
Giá chào hè hành trình quốc tế 2018 09/03/2018 VN180371F V1

Giá chào thu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180871F_V2
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA 2018_V1 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180871F_V1

Giá chiến thuật

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT V17 10/01/2019 - 31/03/2019 10/01/2019 - 31/03/2019 VN170473F-V17
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HPH/VII - SGN 27/11/2018 - 31/03/2019 27/11/2018 - 31/03/2019 VN181171F_V1
GÍA CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA 14/09/2018 - 31/12/2018 14/09/2018 - 31/12/2018 VN180972F_V1

Quốc tế

Chào Thu 2018

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018_V2 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1
GIÁ MÙA THU VÀNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ 2018 15/08/2018 - 22/08/2018 15/08/2018 - 31/03/2019 VN180801V_V1

Giá khuyến mãi Đông Nam Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ SỬ DỤNG SẢN PHẨM VN*/BL 05/10/2018 - 31/12/2018 05/10/2018 - 31/12/2018 VN181011V_V1
BIỂU GIÁ THƯƠNG GIA HAN-KUL V1.0 20/04/2018 - 30/06/2018 20/04/2018 - 31/12/2018 VN180414V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN 11/07/2018 - 31/12/2018 11/07/2018 - 31/12/2018 VN180712V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-SIN 14/02/2018 - 30/06/2018 27/03/2018 - 30/09/2018 VN180213V_V1
GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-RGN V1.0 14/03/2018 - 30/06/2018 21/03/2018 - 31/12/2019 VN180311V_V1
BIỂU GIÁ COMBO 3 VÉ ĐI BKK/KUL/SIN CHO HỘI VIÊN THẺ TITAN 29/06/2018 - 31/03/2019 29/06/2018 - 31/03/2019 VN180611F_V3
BIỂU GIÁ MUA 2 TẶNG 1 ĐI BKK/KUL/SIN V2 12/06/2018 - 31/03/2019 05/06/2018 - 31/03/2019 VN180612T_V2

Giá khuyến mãi Đông Bắc Á

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
GIÁ CHIẾN THUẬT DƯỚI MÙA HAN-HKG V5 09/01/2019 09/01/2019 - 31/03/2019 VN180427V_V5
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HKG 09/01/2019 09/01/2019 VN180428W_V4
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN - TPE 01/01/2019 - 31/03/2019 01/01/2019 - 31/03/2019 VN181092V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-TPE V4.0 01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019 VN180972V_V4
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN - TPE 18/10/2018 - 31/12/2018 18/10/2018 - 31/03/2019 VN181092V_V1
BIỂU GIÁ VN*/BL ĐI CAN/HKG 10/10/2018 - 30/12/2049 10/10/2018 - 30/12/2049 VN181021V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI KHH 16/11/2018 - 31/03/2019 16/11/2018 - 31/03/2019 BIỂU GIÁ VN*/BL DAD-OSA 25/10/2018 - 31/12/2049 25/10/2018 - 31/12/2049 VN181081V_V2.0
GIÁ CHIẾN THUẬT MUA 2 TẶNG 1 ĐI HKG 18/09/2018 - 31/03/2019 18/09/2018 - 31/03/2019 VN180972F_V2.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT TPE V3 29/08/2018 - 31/12/2018 29/08/2018 - 31/03/2019 VN180711V_V3
GIÁ COMBO ĐI CAN 17/08/2018 - 31/03/2019 17/08/2018 VN180422F
GIÁ CHIẾN THUẬT MUA 2 TẶNG 1 ĐI HKG 30/11/2018 - 31/03/2019 30/11/2018 - 31/03/2019 VN180922T_V3

Giá khuyến mãi Châu Úc

Phiên bản Ngày cập nhật Hiệu lực áp dụng Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN - ÚC 06/04/2018 09/04/2018 - 31/03/2019 VN180432V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT HAN-NCE/LYS 02/02/2018 VN180251V-V1.xlsx
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT SGN-MOW 18/12/2018 - 31/03/2019 18/12/2018 - 31/03/2019 VN181251V_V1

Giá khuyến mãi Châu Âu

Phiên bản Hiệu lực xuất vé Hiệu lực khởi hành Biểu giá
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT NỘI ĐỊA FR 15/11/2018 - 30/11/2018 16/11/2018 - 31/03/2019 VN181151V_V2
BIỂU GIÁ “Tri ân hội viên Bông sen vàng” 01/12/2018 - 31/03/2019 01/12/2018 - 31/03/2019 VN181102F_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT EU 17/09/2018 - 30/11/2018 18/09/2018 - 30/12/2018 VN180953V_V2
GIÁ CHIẾN THUẬT EU 22/08/2018 - 31/10/2018 22/08/2018 - 31/03/2019 VN180852V_V2
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐI PHÁP 21/08/2018 - 30/08/2018 01/09/2018 - 31/05/2019 VN180851V_V1.0
BIỂU GIÁ CHIẾN THUẬT ĐẾN PHÁP 11/06/2018 11/06/2018 VN180652V_V1
GIÁ KHUYẾN MẠI DELUX VN-PAR 06/04/2018 10/04/2018 - 31/05/2019 VN180452V
GIÁ DƯỚI MÙA TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU V1.0 25/04/2018 - 30/06/2018 25/04/2018 - 30/09/2018 VN180555V_V1
BIỂU GIÁ CHIẾN DAD - PAR 26/12/2018 - 31/03/2019 26/12/2018 - 31/03/2019 VN181252V_V1

Giá khuyến mãi Châu Mỹ

Phiên bản Ngày cập nhật Biểu giá
GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU MỸ V1.0 06/09/2017 VN170761F_V1-Gia dac biet tu VN di chau My.PDF